Perspektywy po specjalności E-turystyka

Istotną kwestią w kontekście wyboru specjalności jest rozważenie szans na znalezienie pracy. W tej materii jest kilka słów do dodania. Specjalność E-turystyka jest w tym względzie realistycznym i rozsądnym wyborem. Zdobywana wiedza i umiejętności mają bowiem charakter uniwersalny, tzn. mogą zostać wykorzystane w szerokim spektrum miejsc pracy. Ekonomiczno-informatyczny profil tej specjalności umożliwia połączenie zalet kompetencji swoistych dla absolwenta kierunku Turystyka i rekreacja z siłą wykształcenia o charakterze ogólnym, a zarazem posiadającym praktyczny wymiar.

Wymieńmy trzy podstawowe grupy miejsc pracy dedykowane dla absolwentów specjalności E-turystyka:

1. specjalista ds. marketingu internetowego i handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach turystycznych, rekreacyjnych i innych; gminach o dużym udziale funkcji turystycznej i rekreacyjnej; organizacjach pozarządowych turystycznych, rekreacyjnych i innych;

2. specjalista ds. turystyki i rekreacji w firmach działających na styku IT oraz turystyki i rekreacji;

3. przedsiębiorca prowadzący działalność e-biznesową w obszarze turystyki, rekreacji bądź innej.

Stanowisko specjalisty ds. marketingu internetowego występuje pod następującymi postaciami:

specjalista ds. marketingu w mediach społecznościowych, marketingu mobilnego, e-mail marketingu, komunikacji internetowej, Marketing Automation, analityki internetowej, rozwoju stron internetowych, relacji z klientami, kreowania wizerunku online, monitoringu mediów, SEM i SEO, cloud computing, zarządzający sklepem internetowym, menadżer treści, bloger, dziennikarz internetowy.

Dodatkowe szlify w zakresie ww. stanowisk studenci będą mogli zdobywać w ramach projektowanego fakultetu zawodowego E-marketing w turystyce i rekreacji.

Jak widać absolwenci specjalności E-turystyka stają przed wieloma opcjami zatrudnienia i samozatrudnienia, częstokroć o charakterze pracy zdalnej, możliwej do wykonywania w co nie jest obojętne dla osób pragnących zadbać o rodzinę.

Podsumowując, specjalność jest pomyślana w sposób tworzący szanse rozwojowe dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja, a nasze doświadczenie dydaktyczne i naukowe oraz kontakty na wielu Uczelniach w Polsce i znajomość aktualnej literatury zagranicznej gwarantuje poziom realizacji kształcenia nie odbiegający od spotykanego na Uczelniach zagranicznych.

Warto zatem poznawać razem z nami E-turystykę i kształtować aktywnie swoją przyszłość!

Nasza przyszłość zależy od naszych decyzji i nie jest skrępowana tym co wydarzyło się wczoraj. Wystarczy dokonać właściwego wyboru jutro. Zwracam uwagę, że bliźniacza specjalność Zarządzanie Biznesem Turystycznym została utworzona dla 19 chętnych osób. Zatem wystarczy tylko chcieć, nie trzeba się oglądać na innych. Gwarantuję, że nikt z osób wybierających specjalność E-turystyka nie pożałuje swojej decyzji o co się zatroszczę osobiście.

Wybierzcie współpracę i zbudujcie długotrwałą relację z osobami,

którym naprawdę zależy na Waszym rozwoju!

E-turystyka to Wasza specjalność!

Reklamy

Śladami internautów

Wczoraj miałem prezentację na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Obecna była niezwykle kompetentna dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, która dziś rano zaprosiła mnie na następujące wydarzenie, o którym i Państwa informuję, jako że tematyka jest ściśle powiązana z zagadnieniami poruszanymi na specjalności E-turystyka:

Drugie Seminarium z cyklu Praktyka Nauce. Nauka Praktyce 15.12.2017 roku o 13.15 w sali 0.310 przy Łojasiewicza 4 w Krakowie

Pod tytułem ŚLADAMI INTERNAUTÓW, czyli jak badać digital footprints

Zaproszonym gościem jest Weronika Niżnik – badaczka z IRCenter, gdzie od 6 lat zajmuje się prowadzeniem badań marketingowych.

Codziennie zostawiamy w sieci informacje dotyczące nas i naszych aktywności. Częściowo robimy to świadomie, ale z dużej części pozostawianych przez nas śladów nie zdajemy sobie sprawy.

Prezentacja przybliży:

  • rodzaje danych, jakie pozostawiamy po sobie w sieci,
  • sposoby ich zbierania i analizowania oraz
  • wykorzystywania w celach komercyjnych.

 Prelegent: Weronika Niżnik – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów z zakresu marketingu i strategii marketingowych w Szkole Głównej Handlowej. Na jednych z zajęć poświęconych analizie danych otrzymała propozycję pracy w IRCenter, gdzie od 6 lat zajmuje się prowadzeniem badań marketingowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Wykładowca na podyplomowych studiach na SWPS na kierunku Social Media – marketing w mediach społecznościowych. Prelegentka na spotkaniach i konferencjach branżowych, m.in. Forum IAB, Czwartki Social Media, TweetUP Polska. Autorka artykułów w magazynach Marketing Online oraz Marketing w Praktyce.

Zapraszamy

Wstęp wolny – wymagana wcześniejsza rejestracja: Formularz

Rekomendacje dla pracodawców

Prowadząc przedmioty w ramach modułu ekonomicznego na pierwszych trzech semestrach studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja bardzo dobrze poznajemy naszych studentów. Stąd też mamy podstawy i chęci do tego, by rekomendować ich potencjalnym pracodawcom i wręcz ręczyć za niektórych z nich. Dlatego też studentom i absolwentom specjalności E-turystyka oferujemy referencje jako uzupełnienie do CV, które możemy poprzeć bezpośrednimi rekomendacjami kierowników poszczególnych Zakładów naszej Katedry: Zakładu Ekonomii i Zarządzania, Zakładu Statystyki i Informatyki oraz Zakładu Prawa, a także – dla wyróżniających się studentów pozytywnym zaopiniowaniem podania o pracę przez kierownika Katedry Polityki Turystycznej – prof. AWF dr hab. Wiesława Alejziaka. Nie muszę tutaj dodawać, że jako Katedra posiadamy rozliczne powiązania ze światem biznesu i nauki, co może się przełożyć na skuteczne polecenie przez nas przy staraniu się przez studentów o uzyskanie satysfakcjonującej pracy.

Kiedy zakładałem jako student specjalności Zarządzanie w Turystyce Koło Naukowe TOUR na Uniwersytecie Jagiellońskim, stawialiśmy sobie za cel m.in. poprawę szans członków Koła na rynku pracy. Dziś tą samą troskę o sukces studentów na forum pracodawców podzielamy jako Katedra Polityki Turystycznej. Jesteśmy zainteresowani stworzeniem studentom realnych szans na rozwój poprzez zaoferowanie im takiej wiedzy i kompetencji, która znajdzie uznanie i zostanie doceniona poza Uczelnią, co będzie źródłem awansu zawodowego. Staramy się o to, aby przyszli pracodawcy poznali się na naszych studentach!

Kompetencje ekonomiczno-informatyczne istotnie wzmacniają pozycję absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja na rynku pracy. Jest realne zapotrzebowanie na specjalistów od marketingu internetowego, społecznościowego i mobilnego w branży turystycznej i rekreacyjnej. Warto zatem nabyć stosowną wiedzę i kompetencje studiując na specjalności E-turystyka tak, aby legitymować się dyplomem unikalnej specjalności popartym mocnymi referencjami. Najlepsze prace z przedmiotu Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych znalazły uznanie u przedstawicieli Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kontrolującej nasz Wydział w październiku 2017 r. Skuteczność przekazywanej przez nas wiedzy, a zwłaszcza nasz dorobek badawczo-dydaktyczny z zakresu marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych znajduje również uznanie w świecie biznesu w wypowiedziach naszych absolwentów, którzy potwierdzają, że przekazywana przez nas wiedza daje siłę rynkową. Stąd też również dla tych z naszych studentów, którzy chcą wykorzystać wypracowane przez nas rozwiązania dla swojego biznesu dajemy realne wsparcie z zakresu inteligencji marketingowej, które przekłada się na wzrost zysków.

Niezależnie od tego, którą z dróg wybierzecie, tj. czy po studiach będziecie:
a. pracować w czyjejś firmie z branży turystycznej, rekreacyjnej lub innej;
b. prowadzić własną firmę z dowolnej branży;
c. pracować w sektorze publicznym lub organizacji pozarządowych;
w dowolnym z tych przypadków będzie dla Was baaaardzo korzystne nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu internetowego, społecznościowego i mobilnego, których uczymy na specjalności E-turystyka.

Wybierz specjalność E-turystyka i bądź kowalem swojego losu!

Praktyki na życzenie

Studentom specjalności E-turystyka gwarantujemy indywidualnie negocjowane miejsca realizacji praktyk, tak jak to ma miejsce na bliźniaczej specjalności na II stopniu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, tj. na specjalności Zarządzanie Biznesem Turystycznym (ZBT).

Każdy student specjalności E-turystyka korzysta ze wsparcia Katedry Polityki Turystycznej w organizacji miejsca realizacji praktyki specjalnościowej.

Przykładem tego nietypowego, zindywidualizowanego trybu „Praktyki na życzenie” była organizacja praktyki dla Pani Karoliny Droździel, studentki II roku specjalności ZBT, która – na podstawie negocjacji z kierownictwem – odbyła się w Hotelu Mercure*** sieci Accor w Zamościu, w pobliżu miejsca zamieszkania Pani Karoliny, tak by nie narażać ją na dodatkowe koszty związane z realizacją praktyki.

Ta formuła okazała się sensowna i dlatego piszący te słowa Paweł Stelmach zobowiązuje się podjąć podobne działania w celu organizacji praktyk dla studentów specjalności E-turystyka

Miejscami realizacji praktyk mogą być w zależności od preferencji studenta zarówno przedsiębiorstwa funkcjonujące na styku sektora IT i turystyki powiązane z Zakładem Statystyki i Informatyki naszej Katedry:

Loga IT1jak i przedsiębiorstwa będące tradycyjnymi miejscami realizacji praktyk.

Marketing internetowy

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów możliwości wykorzystania technologii IT (przede wszystkim Internetu) w działalności marketingowej organizacji turystycznych, w tym zwłaszcza dla promocji oraz dystrybucji dóbr i usług turystycznych i rekreacyjnych. Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: techniki gromadzenia danych o klientach na podstawie ich zachowań w Internecie; wewnętrzne systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym; elektroniczne systemy rezerwacji i dystrybucji usług turystycznych na rynkach branżowych (komputerowe systemy rezerwacji – CRS, globalne systemy dystrybucji – GDS); techniki teleinformatyczne w promocji przedsiębiorstw i produktów turystycznych (elektroniczne formy działań promocyjnych, wykorzystanie Internetu jako medium reklamy, wykorzystanie portali tematycznych i społecznościowych do celów promocji, marketing bezpośredni przez pocztę elektroniczną). W ramach ćwiczeń studenci realizują projekty badawcze, których tematy dotyczą wykorzystania różnego rodzaju technik teleinformacyjnych dla realizacji celów marketingowych przez przedsiębiorstwa i innego typu organizacje turystyczne.

Rozliczenia online

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z operacjami stosowanymi w sieci internetowej (online), jak również wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi terminami stosowanymi w rozliczeniach stosowanych z wykorzystaniem sieci oraz procedur stosowanych przy zawarciu i realizacji różnego rodzaju transakcji. Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: e-płatności – sposoby płatności i autoryzacji; wybór, utrzymanie i prezentacja systemu płatności Pay-U; PayPal; płatności elektroniczne w sklepie internetowym, terminale płatnicze, terminal POS, kanały płatności online, platformy sprzedaży, płatności mobilne.

Bezpieczeństwo informacji w e-biznesie

Celem przedmiotu jest poznanie: zasad konstrukcji i funkcjonowania serwisów internetowych (ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia stron WWW i funkcjonowania portali informacyjnych), metod projektowania, organizacji i zarządzania aplikacjami bazodanowymi, idei i praktycznego zastosowania informatycznych systemów wspomagania decyzji jako narzędzi pomocniczych w zarządzaniu projektami turystycznymi. Najważniejsze zagadnienia to: podstawowe protokoły internetowe, komercyjne i darmowe narzędzia do budowania stron www, wykorzystanie chmury w e-biznesie turystycznym, projektowanie statycznej strony HTML z zakresu e-biznesu turystycznego, walidacja formalnej, użytkowej i estetycznej strony zbudowanej witryny internetowej; zapoznanie się z przykładową aplikacją bazodanową ze szczególną uwagą na współdzielenie danych, budowa projektu bazy danych – studium przypadku; wykorzystanie oprogramowania typu MS Project do efektywnego opracowywania planów i realizacji projektów turystycznych; szczegółowe poznanie filozofii działania systemów dystrybucji informacji o zasięgu globalnym (GDS) i współpracy z różnymi podmiotami rynku turystycznego.