Dlaczego warto?

Dlaczego warto wybrać specjalność „E-biznes w turystyce” na AWF Kraków?

1. Aby zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku pracy, na którą składają się m.in.:

 • wyróżniające się umiejętności,
 • doświadczenie będące wynikiem atrakcyjnych praktyk,
 • aktualna wiedza odpowiadająca potrzebom rynku,
 • dyplom unikatowej specjalności.

2. Aby przygotować się do realizacji projektów biznesowych z zakresu przedsiębiorczości zewnętrznej (start up) i wewnętrznej (w ramach istniejących firm), w oparciu o:

 • wykorzystanie doświadczeń innych przedsiębiorców,
 • wypracowanie płaszczyzn współpracy z firmami,
 • analizę ryzyka biznesowego projektów IT,
 • studium technik generowania innowacji.

3. Aby kreować swoją przyszłość wspólnie z ludźmi otwartymi na technologie przyszłości. Są nimi:

 • profesjonalni opiekunowie naukowi,
 • studenci cechujący się odwagą i rozwagą właściwą przedsiębiorcy,
 • menadżerowie ze sfery e-biznesu,
 • rzutcy marketerzy internetowi.

4. Aby wykorzystać sposobność na własny rozwój zawodowy, na co składa się:

 • zaczerpnięcie z najnowszych opracowań naukowych nt. e-biznesu w turystyce,
 • realizacja projektów testujących ambitne pomysły biznesowe,
 • eksploracja interakcji pomiędzy nauką a rzeczywistością gospodarczą,
 • opanowanie technologii wzmacniających doświadczenia turystów.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współtworzeniem z nami specjalności „E-biznes”, zapraszamy Cię do podzielenia się swoimi opiniami pisząc na adres pawel.stelmach@awf.krakow.pl.

Reklamy

„Controlling”

Mają Państwo możliwość wejrzenia w zarys treści programowych przedmiotu „Controlling”:

 1. Pojęcia, cele i zadania controllingu.
 2. Rodzaje controllingu: strategiczny, operacyjny, marketingowy, finansowy, procesów.
 3. Źródła informacji controllingu w e-biznesie turystycznym.
 4. Planowanie, wdrażanie oraz analiza i wykorzystywanie informacji dla potrzeb zarządzania.
 5. Modelowanie modułów controllingu.
 6. Rachunkowość zarządcza.
 7. Wykorzystywania audytu w wykrywaniu przestępstw gospodarczych.
 8. Aplikacje Business Intelligence (BI) w controllingu.

„Bezpieczeństwo informacji w e-biznesie”

Zamieszczono tutaj zarys treści programowych przedmiotu „Bezpieczeństwo informacji w e-biznesie”:

 1. Przesłanki bezpieczeństwa informacyjnego.
 2. Informacja w turystyce i w biznesie turystycznym – pojęcie, istota, znaczenie.
 3. Polityka bezpieczeństwa informacyjnego w e-biznesie turystycznym.
 4. Zasady oceny ryzyka i projektowania systemu bezpieczeństwa informacji.
 5. Prawna ochrona informacji w e-biznesie.
 6. Fizyczna ochrona informacji w e-biznesie.
 7. Organizacyjna ochrona informacji w e-biznesie.
 8. Zasady ochrony informacji w systemach teleinformatycznych i na nośnikach informatycznych.
 9. Ochrona danych osobowych w e-biznesie.
 10. Ochrona informacji komercyjnych w e-biznesie.

„Informatyczne systemy wspomagania decyzji”

Proszę zwrócić uwagę na zarys treści programowych przedmiotu „Informatyczne systemy wspomagania decyzji”:

 1. Zarządzanie projektami. Korzyści płynące z zastosowania rozwiązań EPM.
 2. Program MS Project – obszar roboczy i dostosowywanie do realiów przedsiębiorstwa.
 3. Zarządzanie harmonogramem podczas planowania i realizacji projektu.
 4. Analiza wykorzystania zasobów ludzkich oraz planowanie i kontrola finansów projektu. Raporty o stanie projektu.
 5. Zarządzanie zmianami w projekcie i zarządzanie wieloma symultanicznymi projektami.
 6. Zastosowania oprogramowania EPM do projektowania imprezy turystycznej.
 7. Możliwości oprogramowania Task Coach do organizacji grup realizujących projekty.
 8. Kryteria wyboru optymalnego systemu rezerwacyjnego.
 9. Galileo: prezentacja możliwości modułów systemu, wyszukiwanie informacji o połączeniach lotniczych, dokonywanie rezerwacji.
 10. Amadeus: prezentacja możliwości modułów systemu, planowanie podróży w oparciu o rozkład rejsów lotniczych, rezerwacje lotnicze, hotelowe i samochodowe.

„Serwisy i aplikacje bazodanowe”

Poniżej zarys treści programowych przedmiotu „Serwisy i aplikacje bazodanowe”:

 1. Zasady funkcjonowania Internetu. Podstawowe protokoły internetowe.
 2. Polecenia i składnia języka HTML. Komercyjne i darmowe narzędzia do budowania stron www. Edytory HTML. Elementy kaskadowych arkuszy stylów CSS.
 3. Bezpieczeństwo działań w Internecie. Wykorzystanie chmury.
 4. Zapoznanie się transferem plików do serwera www. Projektowanie statycznej strony HTML.
 5. Implementacja podstawowej struktury strony. Budowa strony w oparciu o język HTML.
 6. Analiza formalnych, użytkowych i estetycznych cech witryny internetowej.
 7. Aplikacja bazodanowa i współdzielenie danych. Projekt bazy danych.
 8. Tworzenie tabel, jako podstawy aplikacji. Zasady tworzenia połączeń między tabelami, budowanie relacji.
 9. Wykorzystanie kwerend do wyszukiwania danych i wykonywania obliczeń.
 10. Zasady budowania zapytań SQL. Kwerendy i zapytania SQL aktualizujące dane.
 11. Podstawy projektowania formularzy i stron internetowych jako interfejsu do bazy danych. Zasady budowania raportów.

„Prawo Internetu”

Oto zarys treści programowych przedmiotu „Prawo Internetu”:

 1. Podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.
 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie – obowiązki przedsiębiorcy.
 3. Zawieranie i wykonywanie umów w Internecie.
 4. Marketing i promocja w Internecie.
 5. Ochrona danych osobowych w Internecie.
 6. Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe a Internet.
 7. Odpowiedzialność prawna a Internet.

„Ewidencja działalności e-biznesowej w turystyce”

Przed Państwem zarys treści programowych przedmiotu „Ewidencja działalności e-biznesowej w turystyce”:

 1. Ewidencja i analiza obrotów.
 2. Konstrukcja rejestrów sprzedaży i zakupów krajowych oraz zagranicznych.
 3. Inwentaryzacja składników majątku przedsiębiorstwa.
 4. Metody wyceny w walucie krajowej i zagranicznej.
 5. Rachunkowość i sprawozdawczość małej firmy e-biznesu turystycznego.
 6. System podatkowy w e-biznesie turystycznym.
 7. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w prawodawstwie polskim.
 8. Specyfika podatku VAT dla różnych podatników.